Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Ba Đình – Hà Nội
Số TK: 0011004263241
Chủ TK: Trần Văn Vinh